فارماکولوژی


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

color atlas of pharmacology

در اتحادیه اروپا ، سالانه حدود 25 داروی شیمیایی جدید برای توزیع به عنوان محصولات دارویی تایید می شود ،تقریباً 10 مورد از آنها داروهای "نوآورانه" با مکانیسم واکنش مولکولی جدید هستند. "جدید" همیشه "بهتر" نیست ، بنابراین داروهای جدید از نظر اثرات مفید برای تعیین اینکه آیا مواد جدید باعث بهبود واقعی درمانی می شوند یا خیر ، ارزیابی می شوند.


دسته‌بندی