انگل شناسی


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

Medical Parasitology, A Textbook

انگل شناسی پزشکی مطالعه ارگانیسم های انگلی است که انسان را آلوده می کند. انگل ها شامل: ویروس، باکتری، قارچ، پروتوزوآ و متازوان (کرم روده و بند پایان) می شوند. از آنجایی که ویروس، باکتری و قارچ جزو حیوانات نیستند، در رشته میکروبیولوژی قرار داده شده اند.


دسته‌بندی