تهران
info@rayanzist.ir
09303306419
تماس با ما

pallister killian syndrome

سندرم پالیستر_کیلیان

/post-106

یک ناهنجاری نادر کروموزومی است که در آن افراد دارای چندین ویژگی دیسمورفیک و عقب ماندگی ذهنی شدید می باشند.