breast cancer

از دشمن تا دوست: سلولهای سرطانی پستان سلولهای ایمنی بدن را به حالت متاستاتیک تغییر می دهند

/post-11

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز (JHUSOM) دریافتند که سلولهای سرطانی پستان می توانند عملکرد سلولهای قاتل طبیعی (NK) را تغییر دهند تا به سایر قسمتهای بدن سرایت کنند.محققان با استفاده از چندین روش جدید برای مدل سازی متاستاز و همچنین آزمایش در موش ها ، دریافتند که سلول های NK و موش انسان توانایی محدود کردن تهاجم تومور را از دست می دهند و در عوض به سلول های سرطانی کمک می کنند تا تومورهای جدیدی را تشکیل دهند.کشف آنها حاکی از آن است که جلوگیری از این برنامه ریزی مجدد ممکن است از متاستاز شدن سرطان پستان به سایر بافت ها جلوگیری کند ، که این مهمترین علت مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان است.