نشانگر

نشانگر بالقوه برای تشخیص سرطان در مرحله اولیه کشف شد

/post-43

ایسوپ ،داستان نویس یونانی ، این عبارت را بیان کرد: "چیزهای خوب در بسته های کوچک می آیند".اکنون تیمی از محققان Memorial Sloan Kettering (MSK) و ویل کرنل پزشکی گزارش دادند که وزیکول ها و ذرات خارج سلولی (EVPs) - بسته های کمی از مواد منتشر شده توسط تومورها و سلولهای ایمنی - ممکن است به عنوان نشانگرهای اصلی برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه استفاده شوند.