محققان

توصیه هایی که محققان برای واکسن آنفلوآنزا گوش زد می کنند چیست؟

/post-54

🔸 مطالعات اولیه نشان داده است که پس از آنکه افراد برای اولین بار شات اول BCG یا آنفولانزا دریافت کردند و سپس سلولهای تک هسته ای خون محیطی با آنتی ژن های غیرمرتبط دوباره تحریک شدند ، طیف وسیعی از سیتوکین ها با ترشح و تولید غالب TNF-α و IL-6 آزاد می شوند. به همین ترتیب ، واکسن های سرخک ، آبله و فلج اطفال منجر به حفاظت قابل توجهی در برابر سایر عوامل بیماری زا نیز میشود