لبر

LHON یا لبر

/post-104

تاری و درد ناگهانی بدون درد و کدر شدن دید معمولاً اولین علائم LHON است.این مشکلات بینایی ممکن است از یک چشم یا همزمان در هر دو چشم شروع شود.اگر از دست دادن بینایی از یک چشم شروع شود ، چشم دیگر معمولاً طی چند هفته یا چند ماه تحت تأثیر قرار می گیرد ، این به عنوان مرحله "حاد" شناخته می شود.