فاکتور

کشف ژن ترمزسیستم ایمنی در های جدید درمان سرطان را گشود

/post-71

دانشمندان در انستیتوGladstone،در همکاری با محققان دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو در  و دانشگاه فنی مونیخ گزارش می دهند شبکه ای از ژنها که در تنظیم تمایز T-CELLها توسطT-CELLهای دیگر نقش دارند را ترسیم کرده اند. طبق گفته الکس مارسون ، دکتر مدیر موسسه ایمونولوژی ژنومی Gladstone-UCSF ، و نویسنده ارشد این مطالعه ، یافته های آنها می تواند به درمان های ایمنی منجر شود که عملکرد سلول های T تنظیمی را تقویت یا ضعیف می کند.وی با اشاره به مطالعه "تشریح عملکردی CRISPR شبکه های ژنی" گفت: "تجمیع شبکه های ژنتیکی کنترل کننده بیولوژی سلول های T نظارتی اولین قدم در جهت یافتن اهداف دارویی است که عملکرد این سلول ها را برای درمان سرطان و بیماری های خودایمنی تغییر می دهد." “Functional CRISPR dissection of gene networks controlling human regulatory T cell identity,"، که در Nature Immunology چاپ شده است.