شیوه زندگی

خواب روزانه

/post-92

تحقیقات بالینی نشان می دهد افرادی که به خوابیدن در طول روز وابسته هستند در کنار سایر مشکلات سلامتی، در معرض خطر آلزایمر و زوال عقل هستند.