رگرسیون

دوره آنلاین روش های آماری و نرم افزار spss

/post-98

​​​​تعداد جلسات:۸ جلسه بمدت ۱۶ ساعت(برای تمام رشته ها از علوم زیستی/مدیریت/علوم پایه پزشکی/روانشناسی/علوم اجتماعی)این دوره چهارشنبه ها ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح برگزار میگردد.