دارو

با استفاده ازداروها در مدل موش ، حافظه و هوش سندرم داون بهبود یافته است

/post-29

محققان دانشکده پزشکی Baylor ، و دانشگاه کالیفرنیا ، سانفرانسیسکو (UCSF) ، از هر دو روش ژنتیکی و دارویی برای معکوس یادگیری و نقص حافظه مرتبط با سندرم داون (DS) ، در یک مدل استاندارد موش استفاده کرده اند.مطالعات محققان بر نقش پاسخگویی به استرس یکپارچه (ISR) ، مکانیسم محافظت شده و با تنظیم سنتز پروتئین ، به حفظ هموستاز پروتئین یا پروتئوستازی کمک می کند.آنها دریافتند که برخی از اختلالات فکری مرتبط با سندرم داون با فعال سازی ISR و تولید پروتئین تغییر یافته در ناحیه هیپوکامپ مغز مرتبط است - که در یادگیری و تشکیل حافظه بلند مدت است - چه در مدل ماوس و چه در نمونه های پس از مرگ بیماران مبتلا به سندرم داون.تعدیل ISR در مدل موش عملکرد عملکرد شناختی در حیوانات را به طور قابل توجهی بهبود بخشید.