تالاسمی آلفا

تالاسمی آلفا

/post-22

تالاسمی آلفاتالاسمی آلفا نوعی اختلال خونی است که باعث کاهش تولید هموگلوبین می شود. هموگلوبین پروتئین موجود در گلبول های قرمز است که اکسیژن را به سلول های بدن منتقل می کند.