بهداشت روانی

اثرات بهداشت رواني COVID-19 در مطالعه جديد نشان داد

/post-35

تحقیقات جدید نشان داده است که این بیماری همه گیر منجر به افزایش چشمگیر در تعداد سلامت روان افراد مبتلا در انگلستان شده است.یک مطالعه جدید نشان می دهد که مسائل بهداشت روان در ایالات متحده در حین خاموش شدن در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19 به طور قابل توجهی افزایش یافته است.علاوه بر این ، این مطالعه برخی از عوامل واسطه ای است که در توانایی افراد در مقابله با بیماری همه گیر موثر است.همچنین ، تأثیر ویژه ای که این بیماری همه گیر بر افرادی که دولت ایالات متحده آن را آسیب پذیر می نامید ، برجسته می کند.این تحقیق ، که در مجله روانشناس آمریکایی آمده است ، می تواند به آگاهی از راهکارهای سلامت روان در آینده برای مقابله با پیامدهای روانی این بیماری کمک کند.