بافتهای آسیب دیده ریه

همکاری سلول‌های راه هوایی بدن برای ترمیم آسیب‌های ریه

/post-39

پژوهشگران آمریکایی اخیرا به بررسی سلول‌های بنیادی راه‌های هوایی بدن و همکاری آنها برای ترمیم بافتهای آسیب دیده ریه پرداخته‌اند.