فرم درخواست ترجمه

فرم درخواست ترجمه را پرکرده سپس برای ما ارسال بفرمایید.

ترجمه توسط افراد باتجربه و با حساسیت بالا انجام میشود.

همچنین جهت اطمینان میتوانید قسمتی از متن یا چکیده ایی را برای مشاهده نمونه ترجمه بصورت رایگان درخواست دهید.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/03/07
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
ترجمه به زبان را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...