نظرسنجی کارگاه ها

لطفا بعد از شرکت در هرکارگاه نظر خود را برای ما جهت بهبود در آینده بفرستید.

از همکاری شما پیشاپیش سپاسگزاریم.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
نام وبینار یا کارگاه را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نظرات،پیشنهادات وانتقادات خود را جهت بهبود این وبینار برای ما بنویسید. را بنویسید. نظرات،پیشنهادات وانتقادات خود را جهت بهبود این وبینار برای ما بنویسید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...