جلسه اول رایگان

سرفصل های دوره:

انواع مطالعات

آماده سازي داده ها

معرفي آزمونهاي آماري پارامتري

تحليل واريانس

رگرسيون

رگرسيون لجستيك

معرفي آزمونهاي آماري ناپارامتري

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

هزینه :400000 با تخفیف دانشجویی 360000

ثبت نام گروهی ۵ الی ۱۰ نفر با تخفیف بیشتر ۱۰۰۰۰۰

برای پیش ثبت نام وثبت نام به لینک مراجعه نمایید.

(برای تمام رشته ها از علوم زیستی/مدیریت/علوم پایه پزشکی/روانشناسی/علوم اجتماعی)این دوره چهارشنبه ها ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح برگزار میگردد.

مدرس:ریحانه صادقی نژاد سریزدی
-کارشناس ارشد آمارزیستی
دانشگاه تربیت مدرس

-عضو بنیاد نخبگان جوان
-رتبه اول گروهی پروژه سیستم کدینگ و ردیابی ویال در بایو بانک سلولی در مسابقات مسئله محور ره نشان

دوره روش آماری ونرم افزار.pptx