البته بعضی از دانشگاهها خودشون ریزنمرات لاتین هم میدن که خب بهتر و راحتتره. بعضی از دانشگاهها هم هیچ رقمه حاضر نیستند ریزنمرات رسمی بدند.