مرحله چهارم تماس با اساتیدی از دانشگاههاست که زمینه کاریشون با علایقتون و کمابیش زمینه های کاری قبلیتون جور در میاد. البته حتما لازم نیست در اون زمینه تخصصی استاد قبلا کار کرده باشید اما اگر پیش زمینه داشته باشید احتمال اینکه استاد خوشش بیاید بیشتر است.