مرحله سوم جستجو در وبسایت دانشگاههای انتخاب شده است. باید اطلاعاتی که نیاز داریم از وبسایت بدست بیاریم. چیزهایی مثل نحوه apply کردن، deadline ی که برای apply گذاشتند، ترمهایی که پذیرش تحصیلی دارند، شرایط افرادی که می تونند apply کنند و مهم تر از همه لیست اساتید…معمولا بیشتر این اطلاعات در سایت دانشکده (نه دانشگاه) و در قسمت تحصیلات تکمیلی یا “Graduate” قرار داره.

)البته اگه برای تحصیلات تکمیلی می خواهید اپلای کنید.(