يكي از رايج ترين دلايل ارثي ناتواني ذهني است كه يك اصطلاح مورد استفاده در مواردي كه فرد دچار محدوديت هايي براي يادگيري درسطح مورد انتظار و عملكرد زندگي روزمره است.سندروم x شكننده معمولا بخاطر تغيير در مواد ژنتيكي ايجاد ميشود كه اغلب در سلولهاي مغز را تحت تاثير قرار ميدهد.اين تغيير شرايط را براي سلول ها براي توليد پروتئين مورد نياز براي عملكرد درست مغز سخت ميكند.متاسفانه تا كنون درماني براي اين سندروم وجود ندارد.هرچه زودتر اين سندروم در كودكان تشخيص داده شود،زودتر از مراقبت وخدمات درماني بهره مند ميشوند.سن متوسط تشخيص اين سندروم در پسران از ٣٥ ماهگي تا ٣٧ ماهگي است و براي دختران در ٤٢ماهگي ميباشد.
•علائم:
-تاخير در در روند يادگيري(راه نرفتن،ننشستن،صحبت نكردن در مقايسه با كودكان هم سن خود)
-عدم توانايي يادگيري مهارت
-مشكلات اجتماعي و رفتاري(مانند پرخاش،عدم ارتباط چشمي،عدم تمركز،عمل و صحبت بدون فكر)
•روش تشخيصي:
اين سندروم با آزمايش خون از DNA فرد مشخص ميشود.اين آزمايش همچنين ميتواند با پيدا كردن تغييرات در ژن FMR1 كه منجر بهاختلالات شكننده همراه x انجام شود.
•درمان:
همانطور كه ذكر كرديم اين سندروم درمان خاصي ندارد اما ميتوان خدماتي شامل معالجه براي يادگيري صحبت كردن،راه رفتن ،نشستن و ارتباط با ديگران را ارائه داد و همچنين داروهايي براي ديگر مشكلات آنها تجويز كرد. تهيه مطلب:فاطمه عظيمي نانوايي