این وبینار بمدت 4 ساعت

و در گوگل میت برگزار میشود

فایل ضبط شده برای شرکت کنندگان ارسال میشود.


برای ثبت نام به لینک مراجعه نمایید.