تست های تشخیص و پیشگیری


Biochemical Genetics Tests

  • Analyte
  • Enzyme assay 

Molecular Genetics Tests

  • Microsatellite instability testing (MSI) 
  • Mutation scanning of select exons 
  • Targeted variant analysis 
  • Mutation scanning of the entire coding region 
  • Deletion/duplication analysis 
  • Sequence analysis of select exons 
  • Sequence analysis of the entire coding region 

موردی برای نمایش وجود ندارد.
درباره‌ی نویسنده
رایان زیست آریا

اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها
موردی وجود ندارد.