تست های تشخیص


Biochemical Genetics Tests

 • Enzyme assay 
 • Protein analysis 

Molecular Genetics Tests

 • Detection of homozygosity 
 • Microsatellite instability testing (MSI) 
 • Mutation scanning of select exons 
 • Sequence analysis of select exons 
 • Linkage analysis 
 • Mutation scanning of the entire coding region 
 • Targeted variant analysis 
 • Deletion/duplication analysis 
 • Sequence analysis of the entire coding region 

موردی برای نمایش وجود ندارد.
درباره‌ی نویسنده
رایان زیست آریا

اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها
موردی وجود ندارد.