تستهای تشخیص


تستهای تشخیص و پیش گیری

Cytogenetics Tests

Karyotyping 

  • FISH-metaphase 
  • FISH-interphase 
  • Fluorescence in situ hybridization (FISH) 

Molecular Genetics Tests

  • Deletion/duplication analysis 
  • Detection of homozygosity 
  • Mutation scanning of select exons 
  • Sequence analysis of the entire coding region
  • Uniparental disomy study (UPD) 
  • Targeted variant analysis موردی برای نمایش وجود ندارد.
درباره‌ی نویسنده
رایان زیست آریا

اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها
موردی وجود ندارد.