شیوه زندگی(life style)


همینطور که میدانید با گذشت زمان و مصرف مواد غذایی مضر ومفید،انجام ورزش وتحرک روزانه ویا انجام ندادن آن،مصرف داروها وانواع رفتار های ما باعث تغییر در شیوه زندگی صحیح و در نهایت ایجاد انواع بیماری های مختلف از جمله سرطان ها وبیماری های گوارشی و... که در نتیجه تغییر در ژنوم و ارگانیسم های موجود در بدن ومحیط میشود.بنابراین این روزه ها سعی میکنیم با ایجاد یک شیوه ی صحیح از زندگی  که شامل خواب وخوراک صحیح و... میباشد به خودمان صحیح زندگی کردن را یاد آوری کنیم.


بیماری های چند عاملی

بیماری های چند عاملی

بسیاری از بیماری ها تجمع خانوادگی نشان میدهند، که هیچکدام با الگوی توارث مندلی مطابقت ندارند. مثال ها شامل تعدادی از شایعترین بدشکلی های مادرزادی وبسیاری از بیماری های اکتسابی رایج میباشند.این بیماری ها گرایش خانوادگی مشخصی نشان میدهند، اما میزان بروز در خویشاوندان نزدیک افراد بیمار خیلی کمتر از میزان بروز بیماری در خویشاوندان افرادی است که بیماری در آنها توسط موتاسیون تک ژنی ایجاد شده است.

درباره‌ی نویسنده
رایان زیست آریا

اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها